V sobotu 2. června 2018 proběhli na hasičském areálu hned dvě akce. Nejprve dopoledne se zde dopoledne konala hasičská soutěž dospělých O pohár starosty Obce Bozkov a poté Mezinárodní hasičský den.

Na hasičské soutěži se prezentovalo celkem 24 družstev mužů a žen a neztratila se ani domácí družstva. Muži  obsadili  4. místo a ženy získaly stříbrné medaile za 2. místo. Gratulujeme.

Hned po skončení hasičské soutěže následoval  Mezinárodní dětský den. Tato akce se konala v rámci projektu  „Vzájemná setkání nás spojují“,  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001499, který je podpořen z Fondu mikroprojektů v rámci  programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika –Polsko, 2014 – 2020.

Dětských soutěží se zúčastnilo cca 80 dětí a my si tímto dovolujeme poděkovat všem pořadatelům za jejich přispění k průběhu této povedené akce.

Fotogalerie: