Obec Bozkov v roce 2017 uskutečnila projekt "Rekonstrukce kniíhovny na vzdělávací centrum", jehož cílem bylo zlepšit podmínky pro studium a vzdělávání hlavně dětí a mládeže.

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,  4a – Oblast podpory školství a mládež, program volnčasových aktivit

Za udělenou podporu děkujeme